Spausdinti
Kategorija: Ugdymo proceso organizavimo trukmė
Peržiūros: 881

                                                                                                              

 

2022–2023 MOKSLO METŲ
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

  

2022-2023 mokslo metai
  Klasė, grupė PUG 1-4 5 6 7 8 9 10
  Ugdymo proceso trukmė 160 dienų 175 dienos 185 dienos
  Mokslo metų pradžia
  Ugdymo proceso pradžia
09-01
09-01
  Pusmečių trukmė:
  1-asis
  2-asis

09-01–01-20
01-23–06-08

09-01–01-27
01-30–06-22
  Rudens atostogos 2022-10-31–2022-11-04
  Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27–2023-01-06
  Žiemos atostogos 2023-02-13–2023-02-17
  Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-11–2023-04-14
  Ugdymo proceso pabaiga 05-19 06-08 06-22
  Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 32 35 37
  Vasaros atostogos 06-09–08-31 06-23–08-31