Bičių istorija  IKI „Korių Kopinėjimo“ ir PO

bim

 

_________________________________________________________________________________________

 

    Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas 2021-2022 m. m., mokykloje įrengta ir naudojama integruoto mokymosi laboratorija. Joje interaktyvaus ekrano pagalba naudojama Smart Notebook 19 programinė įranga. Interaktyvaus ekrano ir jame integruotos programinės įrangos dėka galima:

 • kurti pamokas visiems mokomiesiems dalykams,
 • naudotis integruotų programų biblioteka,
 • perduoti vaizdą bevieliu būdu,
 • naudoti kaip baltą lentą, kuri turi daug funkcijų,
 • perteikti tai, ką norime, pasakyti ir fiksuokite idėjas, rašyti pirštais arba išmaniaisiais rašikliais,
 • piešti, lyginti grafikus, mokytis žaidžiant ir t.t.

    Mokomės visi kartu.

_________________________________________________________________________________________

 


    Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis.

2020–2021 m.m. mokyklai skirta 17151,30 Eur ES lėšų, Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšų – 3026,70 Eur.

    Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo ataskaita

Kaišiadorių r. žaslių pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano patikslinimas

  

 

_________________________________________________________________________________________

  

Mokyklos patirtis ir pokyčiai

mpp

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

PROJEKTO ,,KOKYBĖS KREPŠELIS“ LAPKRIČIO MĖN.  ĮGYVENDINTOS/ĮGYVENDINAMOS  VEIKLOS:

 • Gabūs mokiniai turi galimybę žinias, gebėjimus ir įgūdžius tobulinti matematikos modulyje ,,Probleminių užduočių sprendimas“.
 • 1–10 klasių mokiniams vedamos lietuvių kalbos, matematikos, biologijos ilgalaikės konsultacijos.
 • Papildomai teikiama 20 valandų per savaitę pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Įsigytos elektroninės pratybos 5–8 klasių mokiniams, TEV skaitmeninė priemonė, skirta matematikos mokymui.
 • Mokytojams teikiamos konsultacijos dirbant su kompiuterine įranga ir skaitmeniniu turiniu.
 • Mokytojai dalyvavo ilgalaikiuose mokymuose ,,Refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“. Įdiegta ir naudojama kasdieninė ir etapinė refleksijos programa.
 • Sukurtas ir naudojamas interaktyvus instrumentas. Šis įrankis skirtas 5–10 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimui ir fiksavimui bei kokybiškam grįžtamajam ryšiui tarp pedagogų, tariantis/informuojant mokinius bei jų tėvus (įtėvius, globėjus), naudojimui.
 • Įvesta šviesolaidinė interneto prieiga.

 

    Š.m. lapkričio 4 d. pradėti šviesolaidžio interneto prieigos įvedimo darbai, kurių vertė – 3026,70 Eur.

100 proc. 1–10 klasių mokinių ir 100 proc. pedagogų naudosis kompiuterine įranga ir skaitmeniniu turiniu.

_________________________________________________________________________________________

 

 
PAMOKŲ LAIKAS
 
1. 8:00–8:45 val.
2. 8:55–9:40 val.
3. 9:50–10:35 val.
4. 11:05–11:50 val.
5. 12:10–12:55 val.
6. 13:05–13:50 val.
7. 14:00–14:45 val.
 
tamo

smism

aikos

nsa
 olw log

 

 


NAUDINGA INFORMACIJA 
Žaslių pagrindinę mokyklą kuruojančio policijos pareigūno kontaktai:
Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Egidijus Ulanavičius,
tel. nr. (8 346) 67 826, mob. 8 670 30 116, 
el. paštas egidijus.ulanavicius@policija.lt.
 
 
  
 
 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 62 svečiai ir narių nėra