Spausdinti
Kategorija: Projektai
Peržiūros: 1997

 

 

Bičių istorija  IKI „Korių Kopinėjimo“ ir PO

bim

 

_________________________________________________________________________________________

 

    Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas 2021-2022 m. m., mokykloje įrengta ir naudojama integruoto mokymosi laboratorija. Joje interaktyvaus ekrano pagalba naudojama Smart Notebook 19 programinė įranga. Interaktyvaus ekrano ir jame integruotos programinės įrangos dėka galima:

    Mokomės visi kartu.

_________________________________________________________________________________________

 


    Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis.

2020–2021 m.m. mokyklai skirta 17151,30 Eur ES lėšų, Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšų – 3026,70 Eur.

    Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo ataskaita

Kaišiadorių r. žaslių pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano patikslinimas

  

 

_________________________________________________________________________________________

  

Mokyklos patirtis ir pokyčiai

mpp

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

PROJEKTO ,,KOKYBĖS KREPŠELIS“ LAPKRIČIO MĖN.  ĮGYVENDINTOS/ĮGYVENDINAMOS  VEIKLOS:

 

    Š.m. lapkričio 4 d. pradėti šviesolaidžio interneto prieigos įvedimo darbai, kurių vertė – 3026,70 Eur.

100 proc. 1–10 klasių mokinių ir 100 proc. pedagogų naudosis kompiuterine įranga ir skaitmeniniu turiniu.

_________________________________________________________________________________________