Spausdinti
Kategorija: Komisijos ir darbo grupės
Peržiūros: 328

 

 

Krizių valdymo komanda

Asta Malakauskienė – mokyklos direktorė, mokyklos komandos vadovė;
Gintarė Juzukonienė – mokytoja, atsakinga už komunikaciją;
Edita Malakauskienė – socialinė pedagogė, narė, atsakinga už pirmosios pagalbos organizavimą;
Daiva Pašvenskaitė – psichologė, narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;
Dalia Ramonienė – bibliotekininkė, narė, sekretorė;
Vaida Stravinskienė – specialioji pedagogė, narė, atsakinga už saugumą.

 

 

 

Sveikatos ugdymo grupė

1. Valerija Vankevičienė, biologijos, technologijų, gamtos ir žmogaus, žmogaus saugos mokytoja – pirmininkė;
2. Nauris Gumbrevičius, fizinio ugdymo mokytojas;
3. Ieva Kalvinskaitė, sveikatos priežiūros specialistė;
4. Edita Kliukienė, tėvų atstovė,
5. Julija Kuricaitė, mokinė;
6. Asta Malakauskienė, direktorė;
7. Edita Malakauskienė, socialinė pedagogė;
8. Vesta Malinauskaitė, mokinė;
9. Audronė Mikulienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
10. Daiva Pašvenskaitė, psichologė;
11. Dalia Ramonienė, bibliotekininkė.

 

 

Vaiko gerovės komisija

1. Ieva Mecelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
2. Edita Malakauskienė, soc. pedagogė – pirmininko pavaduotoja, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevenciją;
3. Birutė Mučinskienė, mokytojo padėjėja, mokytoja, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
4. Rima Kareckienė, mokytojo padėjėja, Žaslių ikimokyklinio ugdymo skyriaus atstovė, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
5. Daiva Vitienė, mokytojo padėjėja, mokytoja, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
6. Ieva Kalvinskaitė, sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevenciją;
7. Asta Malakauskienė, direktorė, atsakinga už krizių valdymą;
8. Daiva Pašvenskaitė, psichologė, atsakinga už socialinį ir emocinį ugdymą;
9. Vaida Stravinskienė, spec. pedagogė, logopedė, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
10. Dalia Ramonienė, bibliotekininkė, komisijos sekretorė.

 

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė

1. Gintarė Juzukonienė, lietuvių, rusų kalbų mokytoja – pirmininkė;
2. Loreta Kuktienė, matematikos mokytoja;
3. Asta Malakauskienė, direktorė;
4. Valerija Vankevičienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, biologijos, technologijų,
    žmogaus saugos, gamtos ir žmogaus mokytoja.

   

 

 

„OLWEUS“ PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOORDINACINIS KOMITETAS

1. Ieva Mecelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Olweus programos koordinatorė – komiteto pirmininkė;
2. Edita Malakauskienė, soc. pedagogė – komiteto sekretorė;
3. Rita Aleksėjūnienė, pradinio ugdymo mokytoja, Supervizijų grupės vadovė;
4. Laimutė Dekienė, pradinio ugdymo mokytoja, Supervizijų grupės vadovė;
5. Odilija Juzukonienė, pradinio ugdymo mokytoja, soc. pedagogė, dirbanti Vaikų dienos centre, Supervizijų grupės vadovė;
6. Ieva Kalvinskaitė, sveikatos priežiūros specialistė;
7. Egidija Kareckienė, tėvų atstovė;
8. Edita Kliukienė, tėvų atstovė;
9. Gabrielė Morkūnaitė, mokinė;
10. Daiva Pašvenskaitė, psichologė;
11. Kamilė Petkevičiūtė, mokinė;
12. Nijolė Sabonytė, anglų kalbos, etikos mokytoja, Supervizijų grupės vadovė;
13. Giedrė Sasnauskienė, Žaslių seniūnijos soc. darbuotoja.