Spausdinti
Kategorija: Teisės aktai
Peržiūros: 808

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl  maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo

Nutarimas dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas