Spausdinti
Kategorija: Kvalifikacijos tobulinimas
Peržiūros: 133

Tikslai:

1. siekti kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, gerinat ugdomosios veiklos kokybę, pamokoje diferencijuojant, individualizuojant, suasmeninant ugdymą(si);

2. pagerinti ugdymosi veiklos kokybę pamokoje, įdiegiant veiksmingą mokinių (įsi)vertinimo bei refleksijos sistemą ir siekiant mokinių brandos, pažangos bei pasiekimų pozityvios kaitos.


Priemonės: