Spausdinti
Kategorija: Mokyklos skyriai
Peržiūros: 148

 

 ________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                          Išrašas

 

                                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                                         Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                         2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr.V17E-224

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Mokykla turi Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos Paparčių daugiafunkcį skyrių:

15.1. Mokyklos skyriaus visas pavadinimas – Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos Paparčių daugiafunkcis skyrius.

15.2. Paparčių daugiafunkcio skyriaus adresas – Dominikonų g. 16, LT-56438 Paparčiai, Kaišiadorių rajono savivaldybė.

15.3. Paparčių daugiafunkcio skyriaus įsteigimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d.

15.4. Paparčių daugiafunkcio skyriaus mokymo kalba – lietuvių kalba.

15.5. Paparčių daugiafunkcio skyriaus mokymosi formos ir būdai: grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

15.6. Paparčių daugiafunkciame skyriuje vykdomos ikimokyklinio, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos.

  1. Mokykla turi Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių:

16.1. Mokyklos skyriaus visas pavadinimas – Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos Žasliųikimokyklinio ugdymo skyrius.

16.2. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus adresas – Naujažerio g. 1, LT-54613 Žasliai, Kaišiadorių rajono savivaldybė.

16.3. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus įsteigimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d.

16.4. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokymo kalba – lietuvių kalba.

16.5. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokymosi formos ir būdai: grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

16.6. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa.

 

 ________________________________________________________________________________________

 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos Paparčių daugiafunkcinio skyriaus nuostatai

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos Žaslių ikimokyklinio ugdymo skyriaus nuostatai

 

 ________________________________________________________________________________________