Spausdinti
Kategorija: Misija
Peržiūros: 840

 

    Ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikti mokiniams kokybišką pradinį bei pagrindinį išsilavinimą, kuriant saugią, sveiką ir palankaus mikroklimato ugdymo(si) aplinką. Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą Paparčių seniūnijoje, teikiant kokybiškas paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius.