Spausdinti
Kategorija: Kvalifikacijos tobulinimas
Peržiūros: 560
   Sparti šiuolaikinio gyvenimo kaita keičia mokyklą, mokytojo vaidmenį. Mūsų mokyklos mokytojai suvokia, kad norint dirbti su Z karta reikia naujų gebėjimų ir kompetencijų – kritinio mąstymo, problemų sprendimo besikeičiančioje mokymo(si) erdvėje, efektyvaus ugdymo proceso valdymo bei organizavimo klasės aplinkoje, mokinių įgalinimo tiriamajai veiklai ir kitų. Apie būtinus pokyčius kalbama „Kokybiškai dirbančių mokyklų vertinimo modelio sukūrimo studijos galutinėje ataskaitoje (2012), kur nurodoma, jog „Į rezultatą orientuotas ugdymas pamažu transformuojamas į ugdymą, kuriame daug dėmesio skiriama mokymosi procesui, todėl vis mažiau dėmesio teikiama pažymiams ir įvertinimams. Akcentuojama mokymosi eiga, individuali pažanga ir pasiekimai, todėl mokymosi procesas tampa toks pat svarbus kaip ir mokymosi rezultatas.
Norėdami efektyviai mokyti naująją kartą, mokytojai turi keistis ir mokytis patys.
   Nauja kvalifikacijos kėlimo forma - mini mokymai, kurie skirti mokyklos komandai, buvo išbandyti Žaslių pagrindinėje mokykloje. Trijų dienų mokymuose „Efektyvi klasės vadyba“ dalyvavo daugiau nei pusė mokyklos pedagogų. Mokymai yra aktualūs, nes skirti praktiniams gebėjimams tobulinti: pažinti klasės bendruomenę, praktikuojant klausymosi, dialogo, kūrybinių dirbtuvių technologijas; kurti į mokinių ugdymosi kultūrą orientuotą saugią, turiningą, daugialypę, pasitikėjimo savimi skatinančią, saviraiškos, kūrybos džiaugsmą laiduojančią klasės aplinką; planuoti, organizuoti ugdymosi procesą, reflektuoti jo kokybę, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, mokinių poreikius, šeimos kultūrą; nustatyti, įvertinti bei įrodymais grįsti ugdymo kaitą bei pasiekimus; teikti profesionalią pagalbą, įgalinančią sėkmingai ugdytis skirtingų poreikių vaikus.
    Mokymus organizavome bendradarbiaudami su UPC: teikėme paraišką, laimėjome atranką, derinome laiką, mokymų programą. Mokymų metu lektoriai Valdemaras Šoblinskas ir Vaiva Juškienė aptarė pakitusius mokytojo ir klasės vadovo vaidmenis šiuolaikinėje mokykloje, skatino pažinti klasės (mokyklos) bendruomenę, siekti efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, supažindino su pasidalintosios lyderystės ir mediacijos teikiamomis galimybėmis spręsti klasės problemas, modeliavo ir vertino klasės veiklos efektyvumą. Pedagogus ypač sudomino mediacija, šis metodas yra naujas Lietuvoje, jeigu būtų galimybė, norėtume išmokti jį nuosekliai taikyti.
    Manome, kad mokyklos komandos mokymai turi daug pranašumų: mums neleidžia jaustis vienišiems priimant sprendimus klasėje, nors dažnai dirbdami esame fiziškai vieni su mokiniais. Mokydamiesi ir bendradarbiaudami mokymų metu puoselėjame tas pačias vertybes, išmokstame taikyti tuos pačius santykių modelius, nuostatas, priimam bendrus susitarimus, t.y. kuriame „žengiančią pirmyn“ (r.Kontautienė, 2010) mokyklos kultūrą. Jei mini mokymų konkursai bus skelbiami ateityje, būtinai pasinaudosime galimybe tobulėti kartu.
Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja Gintarė Juzukonienė
2015-01-21