Šiandienos pokyčių pasaulyje būti pedagogu nėra lengva, todėl svarbu iškilus problemoms nelikti vieniems, o sutelkus pajėgas spręsti jas kartu. Vienai iš problemų, kurią gvildena jau kelerius metus rajono pedagogai, kurią spręsti ėmėsi rajono Lyderių laiko kūrybinė komanda, buvo skirta Žaslių pagrindinėje mokykloje spalio 30 dieną vykusi konferencija „Kaip padėti mokiniui siekti pažangos?“ Politikų, teoretikų bei praktikų susitikimas - pasitikrinimas, ar sugebėjome teisingai atpažinti tobulintiną rajone ugdymo(si) sritį, darančią įtaką mokinio pažangai, t.y. mokinio savarankiškumo ir atsakomybės skatinimą.
    Gausiai susirinkusius konferencijos dalyviams Žaslių pagrindinės mokyklos direktorė Asta Malakauskienė pristatė garbius svečius: ŠMM, VU, UPC, projekto „Lyderių laikas“,  Kaišiadorių savivaldybės atstovus. Po Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjo Romualdo Kubiako sveikinimo žodžių bei pritarimo pasirinktos problemos aktualumui dalyviams svarbu buvo išgirsti apie tai  lektorių nuomonę bei išsakyti savo.
    Nuotaikingai, bet kartu ir akademiškai apie tapsmo gera mokykla galimybę kalbėjo Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė, VU prof. habil dr. Vilija Targamadzė. Trumpas pedagogikos žinių patikrinimas (keletas blic klausimų) privertė suklusti auditoriją, prisiminti svarbiausias sąvokas: ugdymas(is), mokymas(is), humanistinės vertybės ir kt. Pristatydama Geros mokyklos koncepciją lektorė akcentavo jos skirtumus nuo šiandienos mokyklos, kur vis dar svarbiausi akademiniai pasiekimai. Geros mokyklos idėjos supratimas galėtų tapti postūmiu kurti mokyklą, kur svarbiausia yra asmenybės ūgtis, t.y. jos branda, pasiekimai ir pažanga, saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime, dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymas(is), subalansuotas kolektyvas, nuolat besimokantis, įgalinanti lyderystė ir vadyba, dinamiška, atvira ir funkcionali aplinka, palaikantys ir remiantys vietos bendruomenė ir steigėjas. Norinčioms atliepti Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtą mokyklos misiją bendruomenėms reiktų, pasak profesorės Vilijos Targamadzės, „brėžti savo mokyklos žemėlapį ir kurti navigacinę sistemą“. Tai yra iššūkis, problema, kuri atveria daug galimybių mokykloms. Galbūt viena iš jų - grąžinti šypseną : į mokyklą?
    Apie tai, kas jau nuveikta kelyje į kiekvieno mokinio sėkmę ir kas dar planuojama nuveikti mūsų rajone, konferencijoje kalbėjo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, projekto LL3 kūrybinės komandos vadovė Edita Navickienė bei Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo šveitimo skyriaus vedėja, projekto LL3 kūrybinės komandos narė Kristina Rūta Dzeventlauskienė. Buvo primintas Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo 2015-2019 m. prioritetas: pagalbos mokiniui tobulinimas, atsižvelgiant į jo individualius gebėjimus ir poreikius, kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas. Pristatytas tyrimas, kurio metu buvo išsiaiškintas rajono mokytojų požiūris į mokinio pažangą, kas toje srityje svarbu, kodėl svarbu, su kokiomis problemomis susiduriama, kas neramina, kas džiugina,  kokios vertingos patirties turima.  Mokinio pažangos skatinimo, matavimo procesas rajone pajudėjo, skirtingose švietimo įstaigose - skirtingu greičiu. Tikimasi, kad projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos, kūrybinės komandos rengiamas pokyčių modelis leis pajudinti du kertinius akmenis, lemiančius mokinio pažangą: atsakomybės ir savarankiškumo ugdymas. Gal tai vienas iš kelių geros mokyklos link...
    LL3 kūrybinė komanda savarankiškumo bei atsakomybės ugdymo svarbą rajono švietimo įstaigose pagrindė stebėsenos duomenimis, išorės vertinimo, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, tačiau jai buvo labai svarbu sužinoti kolegų nuomonę apie tai, kas rodo mokinio atsakomybę ir savarankiškumą, ką turi daryti mokykla, kad vaikas taptų labiau atsakingas bei savarankiškas, ką turi daryti mokytojas, kad vaikas taptų labiau atsakingas bei savarankiškas. LL3 projekto komandos narių moderuojamų darbo grupių pristatytas  nuomones  4 talpiais žodžiais apibendrino LL3 komandos konsultantė Vida Kamenskienė: kalbėjimasis,  lūkesčiai, pažanga, tam skirtas laikas. Vertingos ir teisingos darbo grupių įžvalgos bus panaudotos kuriant rajono pokyčių modelį  „Nuo atsakomybės link savarankiškumo“.
    Apie mokinių pasiekimų vertinimo kaitos kryptis konferencijoje kalbėjo ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė. Pranešimo metu išgirdome atsakymus į daugelį mums rūpimų klausimų: kaip ŠMM planuoja padėti mokykloms siekti mokinio pažangos, kokie yra atlikti nacionalinio lygmens tyrimai  arba žinomi tarptautinio lygmens tyrimų duomenys apie tai,  kas daro didžiausią įtaką mokinio pažangai, kaip ugdyti mokinio atsakomybę ir savarankiškumą siekiant pažangos. Tikimės, kad ateityje turėsime galimybę išgirsti daugiau apie mokytojams aktualius lektorės I.Raudienės  paliestus klausimus: kaupiamasis vertinimas ir jo dėmenys, mokymasis, orientuotas į tris veikėjus: mokytoją, mokinį ir klasės draugus, bendrakūros procesas pamokoje, grįžtamojo ryšio efektyvumas, "slapto mokinio" metodas, motyvacijos dingimo priežastys ir kt. Ar galėtume kuriuo nors iš šitų kelių eiti link mokinio atsakomybės ir savarankiškumo?
    Konferenciją apibendrino Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė, Utenos švietimo centro direktorė, projekto Lyderių laikas 3 kūrybinės  komandos koordinatorė Vitalija Bujanauskienė. Intensyvus darbas, dalyvių įžvalgų bendrumas leidžia daryti išvadą, kad iš dalies pavyko atsakyti į klausimą, kaip padėti mokiniui siekti pažangos. O jeigu liko abejonių, pabandykime atsakymų paieškoti tądien lektorių primintuose senesniuose ar visiškai naujuose leidiniuose: J. A. Komenskio „Didžiojoje didaktikoje“, V.Targamazės straipsnyje „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?",  Carol S. Dweck knygoje „Tu gali. Atskleiskite savo galimybes“ ir kt. Kaip Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė sakė, tai buvo tik pirmasis LL3 renginys mūsų rajone, jų dar planuojama devyni. Prasmingo darbo ir naujų galimybių kalbėtis ir tartis rajono pedagogams bei LL3 kūrybinei komandai.
Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
projekto Lyderių laikas 3
kūrybinės  komandos narė
Gintarė Juzukonienė
 
 
PAMOKŲ LAIKAS
 
1. 8:00–8:45 val.
2. 8:55–9:40 val.
3. 9:50–10:35 val.
4. 11:05–11:50 val.
5. 12:10–12:55 val.
6. 13:05–13:50 val.
7. 14:00–14:45 val.
 
tamo

smism

aikos

nsa
 olw log

 

 


NAUDINGA INFORMACIJA 
Žaslių pagrindinę mokyklą kuruojančio policijos pareigūno kontaktai:
Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Egidijus Ulanavičius,
tel. nr. (8 346) 67 826, mob. 8 670 30 116, 
el. paštas egidijus.ulanavicius@policija.lt.
 
 
  
 
 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 24 svečiai ir narių nėra