Rugsėjo 23-oji diena yra glaudžiai susijusi su Žaslių miestelio istorija, todėl Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos PUG ugdytiniai ir 1–4 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo integruoto ugdymo dienoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Diena prasidėjo mokyklos aktų salėje, kur mokytojos L. Dekienė papasakojo žydų tautos istoriją, jų atsiradimą Lietuvoje ir Žasliuose, o mokytoja O. Juzukonienė trumpai papasakojo apie žydų papročius, judaizmo simbolius. Kartu su mokytoju S. Chveduk mokiniai įvairiomis kalbomis dainavo dainą Shalom Aleichem ir šoko tradicinius žydų šokius. Ekskursijos po miestelį metu mokiniai išmoko atskirti kuriame name gyveno žydai, o kuriame lietuviai, sužinojo kodėl Žaslių bažnyčia pastatyta ne miestelio centre, kieno namai stovi aplink Žaslių aikštę ir kas įkūrė gaisrinę. Būdami jaunaisiais detektyvais mokiniai skaičiavo žingsnius tarp buvusių sinagogų durų, sprendė kokį pelną gavo Sara pardavusi 6 silkes, sužinojo ką simbolizuoja Dovydo žvaigždė, kokia pasaulinio garso žvaigždė kilusi iš Žaslių. Makabiadoje, kurią surengė mokytojos A. Mikulienė ir R. Aleksėjūnienė teko mokiniams pademonstruoti ne tik fizinį pajėgumą, bet ir bendruomeniškumą, vienas kito palaikymą. Diena baigėsi aplankant Žaslių žydų kapines, pagerbiant šių žmonių atminimą tylos minute ir padedant akmenėlį ant kapo. O kad grįžti į mokyklą nepritrūktų jėgų – visi ragavo beigelių.
    Integruoto ugdymo dienų metu mokiniams vyksta pamokos, tik kitokiu formatu. Lietuvių kalba ir dailė, informacinės technologijos ir matematika, fizinis ugdymas ir pasaulio pažinimas – viskas persipina, susilieja, o mokiniai ugdosi visas savo kompetencijas nejučia, tarsi žaisdami.
Odilija Juzukonienė.
 
 
 
    Rugsėjo 15 dieną, Mokinių tarybos atstovai rinkosi į pirmąjį šių mokslo metų susirinkimą. Susirinkimo metu Mokinių tarybos pirmininkė Vesta Malinauskaitė pristatė naujus Mokinių tarybos narius, pasidžiaugė, kad nauji mokiniai prisijungė prie komandos, surengė smagų susipažinimo užsiėmimą. Vėliau naujus narius supažindino su Mokinių tarybos funkcijomis, pasidalino pareigomis, aptarė artėjančius renginius. Susirinkimu mokykloje viskas nesibaigė. Po pamokų Mokinių tarybos pirmininkė Vesta su savo komandos nare Rugile išskubėjo į Kaišiadoris atstovauti savo mokyklos rinkiminiame moksleivių savivaldų forume.
Didžiuojamės ir džiaugiamės aktyviais Mokinių tarybos nariais. Linkime energijos ir sėkmės veikiant mokinių ir mokyklos labui.
Socialinė pedagogė Edita Malakauskienė
 
 
 
    Nuoširdžiai sveikiname Jus visus su Mokslo ir žinių diena – su dar vienu sugrįžimu į Žaslių pagrindinę mokyklą! Linkime, kad šie mokslo metai visai mūsų mokyklos bendruomenei būtų palankūs kūrybiškumui, naujoms idėjoms.
    Visiems – sveikatos, kantrybės, puikių pasiekimų!
 
 
 

 

 

 

    Šventasis Dionizas (Dionysius) yra pasakęs: „Nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas“, todėl dėmesys nuolatiniam tobulėjimui, savišvietai, žinių atnaujinimui yra svarbus bet kuriame amžiuje.
    Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokykla jau daug metų dalyvauja įvairiuose projektuose, padedančiuose tobulėti mokytojams, sužinoti ir išmokti mokiniams. Net pandemija ir kitos neįprastos situacijos nesutrukdė įvykdyti Erasmus + Mokyklų mainų partnerystės projekto „EQUALLY UNIQUE, EQUALLY DIFFERENT!“ tikslų- supažindinti mokinius su Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Lietuvos kultūra, tradicijomis, papročiais, tobulinti IKT ir anglų kalbos įgūdžius, mokėjimo mokytis, pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinę, asmeninę kompetencijas. Šis projektas buvo skirtas ir mokytojams - pedagoginių ir asmeninių kompetencijų tobulinimui.
    Projekto veiklos prasidėjo dar 2019 metais - planavimu, darbo grupės sudarymu ir 5 dienų seminaru Ispanijoje, Escolapias Valencia mokykloje. Čia mokytojai klausėsi Valensijos universiteto dėstytojų paskaitų apie įtraukųjį ugdymą, tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą švietimo įstaigose naudojant daugialypės terpės išteklius, vertinimą ir įsivertinimą. Mokytojai dirbdami grupėmis, naudodamiesi įgytomis žiniomis, parengė ir pristatė pamokų planus, kurie tinka visų šalių mokiniams.
    Grįžus į savo mokyklas, mokytojai įgytomis žiniomis pasidalino su kolegomis, naujas metodikas taikė ir pamokose, ir kartu su mokiniais vykdydami projekto veiklas. O jų buvo daug. Pirmoji veikla- projekto logotipo konkursas, kuriame dalyvavo visi mokyklos mokiniai. Piešiniai pieštuku, flomasteriais, kompiuteriu- buvo sunku išrinkti gražiausią. Vėliau mokiniai kūrė filmą apie toleranciją, kuriame angliškai išsakė savo mintis. Prasidėjusi pandemija apsunkino projekto veiklų vykdymą, tačiau mokiniai, net ir būdami namuose aktyviai dalyvavo-sukūrė elektroninę maisto receptų knygą, iliustravo lietuviškas pasakas ir legendas, dalyvavo rašymo konkurse, susirašinėjo su naujais draugais iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos.
    Gaila, kad COVID-19 situacija neleido išvykti į mobilumą Rumunijoje, tačiau virtualus mobilumas taip pat vaikams patiko, jie daug sužinojo ir išmoko. „Patobulinau savo anglų kalbos įgūdžius“- Gabrielė. „Išmokau dirbti Power Point programa“- Rugilė. „Patiko bendrauti“- Julija. Mokiniai ne tik neakivaizdžiai keliavo po Rumuniją, Oradea miestą, bet ir atliko įvairias užduotis, dalyvavo KAHOOT ir Quizizz viktorinose, išmoko italų, ispanų, rumunų šokių.
    Mobilumas Italijos Arosio mieste džiugino visus. Susitikti gyvai, kartu atlikti užduotis, pamatyti lankomiausius objektus - smagu, kai gali pats paliesti, pamatyti, dalyvauti. Šio mobilumo metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, kurių tikslas buvo stiprinti kūrybinio mąstymo pagrindinius įgūdžius: bendravimą ir bendradarbiavimą, atkaklumą, nuoseklumą, smalsumą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas anglų kalbos įgūdžių tobulinimui, IKT naudojimui kartu kuriant ir dalijantis virtualiu dokumentu, besimokant naudotis Google platforma, kur mokiniai kūrė viktorinų formas ir pristatymus. Užsiėmimai buvo paremti tradicinių legendų ir istorijų mokymusi ir dalijimusi, vyko edukacinė veikla mokykloje CLIL mokymo metodu. Dalyviai susipažino ne tik su Lombardijos regiono architektūra, gamta, gastronomija, bet ir pristatė bei išmoko kitų šalių tradicinių sportinių žaidimų, šokių. „Be galo gera patirtis. Kartočiau.“ - Vesta. „Išmokau kurti klausimynus internetu“ - Rugilė. „Man nepatiko, kad mobilumas baigėsi ir reikėjo atsisveikint, bet džiaugiuosi, kad dalyvavau“ - Julija.
    Grįžus iš mobilumo, mokykloje įvyko „Sporto diena“ - viena iš Erasmus+ projekto „EQUALLY UNIQUE, EQUALLY DIFFERENT!” veiklų. Veiklose dalyvavo 5–10 klasių mokiniai, kurie varžėsi įvairiose sportinėse rungtyse, o mobilumo Italijoje dalyvės išmokė mokinius sportinių Italijos, Ispanijos ir Rumunijos mokinių žaidimų.
Mobilumas Lietuvoje - deja, vėl virtualus. Svečiai dėl įtemptos situacijos kaimyninėse šalyse pabijojo atvykti, tačiau tai nesutrukdė „pakeliauti“ po Druskininkus ir susipažinti su M. K. Čiurlioniu bei jo kūryba. Mokiniai iš antrinių žaliavų gaminosi muzikos instrumentus, kuriais muzikuodami parengė po trumpą koncertą. „Keliaudami“ po Vilnių ir „žvalgydamiesi“ į žymiausius pastatus, mokiniai išmoko atskirti renesansą nuo baroko, o šį nuo klasicizmo, atsakinėjo į viktorinos klausimus. Draugystės apyrankių pynimas vienų šalių mokiniams buvo lengvas užsiėmimas, o kitų šalių - didžiulis iššūkis. Mandalų kūrimas parodė, kad visų šalių mokiniai turi didelį kūrybiškumo potencialą.
    Baigiantis projekto laikui dar Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos mokiniai išvyko į dvi edukacines išvykas. „Visi vienodi, visi skirtingi“ edukacinė išvyka į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo objektą - Kuršių Neriją, buvo skirta mokinių pažintinei, socialinei, gamtamokslinei, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijoms tobulinti. Gintaro muziejuje mokiniai praktinių užsiėmimų erdvėje per menines išraiškos priemones sužinojo pagrindines fizikines ir gydomąsias gintaro savybes, o liečiamuose ekranuose naudojosi gintaro enciklopedija. Nidos Žvejo etnografinėje sodyboje ir Kuršių Nerijos istorijos muziejuje mokiniai susipažino su šio unikalaus krašto istorija, žmonių gyvenimo būdu, verslais ir amatais prieš tai, kai Kuršių Nerija tapo kurortu, įžymia pasaulyje ir saugoma vieta. Nuo ant Urbo kalno esančio švyturio apžvelgę apylinkes, mokiniai „klausėsi“ Parnidžio kopos ir Saulės laikrodžio istorijų. Paskutinis objektas - Naglių gamtinio rezervato take esančio Pilkosios arba Mirusios kopos, kuriose mokiniai išsiaiškino gamtinių rezervatų steigimo būtinumą.
    Kita išvyka - „Sugyventi: istorinė tautų ir kultūrų įvairovė Šiauliuose“. Mokiniai dalyvaudami edukacinėje išvykoje ir aplankydami Chaimo Frenkelio vilą bei Šokolado muziejų susipažino su istorine tautų ir kultūrų įvairove Šiauliuose. Dalyvaudami edukacijose „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“, „Batai mano...“, „Šokolado dirbtuvės“, mokiniai tobulino pažinimo, bendravimo, socialinę, kultūrinę kompetencijas.
    Atlikus pradinės ir galutinės apklausų analizę paaiškėjo, kad projektas padėjo mokiniams ir mokytojams tobulėti. Jų žinios apie Italijos, Ispanijos Rumunijos kultūrą, tradicijas, papročius pagerėjo 4 procentiniais punktais, 39 proc. išmoko bent vieną šios šalies žaidimą, 11 procentinių punktų pagerėjo mokinių IT įgūdžiai, net 24 proc. mokinių teigė, kad projektas padėjo tobulinti anglų kalbą. Net 35 procentiniais punktais pagerėjo mokytojų žinios apie įtraukųjį ugdymą.
    Mokiniai teigė, kad dalyvavimas tokiuose projektuose jiems naudingas ir įdomus, nes išmoksta naujų dalykų, susiranda naujų draugų, jiems patinka dalyvauti projektų veiklose, keliauti, atrasti ir pažinti.
 
Projekto koordinatorė Odilija Juzukonienė
 
 
 
PAMOKŲ LAIKAS
 
1. 8:00–8:45 val.
2. 8:55–9:40 val.
3. 9:50–10:35 val.
4. 11:05–11:50 val.
5. 12:10–12:55 val.
6. 13:05–13:50 val.
7. 14:00–14:45 val.
 
tamo

smism

aikos

nsa
 olw log

 

 


NAUDINGA INFORMACIJA 
Žaslių pagrindinę mokyklą kuruojančio policijos pareigūno kontaktai:
Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Egidijus Ulanavičius,
tel. nr. (8 346) 67 826, mob. 8 670 30 116, 
el. paštas egidijus.ulanavicius@policija.lt.
 
 
  
 
 

Dabar naršo

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra