Tikslai:

    1. Stiprinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
    2. Kelti pedagogų kvalifikaciją bei padėti tobulinti gebėjimą organizuoti mokinių įsivertinimą, panaudoti virtualias mokymosi aplinkas, kurti pozityvų mikroklimatą.2022 m. rezultatai:

    1.  100 proc. pedagogų  laiku pateikia duomenis apie dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose.
    2.  Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 1 pedagogas per metus vidutiniškai dalyvavo 14 dienų.
    3.  Pedagogai tobulino kvalifikaciją šiose srityse:
    3.1. dalykines kompetencijas tobulino 100 proc. pedagogų,
    3.2. gebėjimą organizuoti mokinių įsivertinimą tobulino  68  proc. mokytojų,
    3.3. skaitmeninio raštingumo kompetenciją tobulino  78 proc. pedagogų.

 

 

 

 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos 2 klasės mokytoja Odilija Juzukonienė yra atrinkta į „bit&Byte“ ir „Google.org“ vykdomą technologijų kūrybos ir mentorystės programą „Technologijų vedliai”. Į šią programą pakviesta 120 pradinių klasių mokytojų iš visos Lietuvos.

Programos tikslas:
1. Stiprinti mokytojų PASITIKĖJIMĄ savo gebėjimu suprasti globalius pokyčius ir ugdyti rytojaus technologijų kūrėjus.
2. Suteikti galimybę praktikuotis ir ugdyti kūrybinių technologijų ĮGŪDŽIUS.
3. Suteikti TURINĮ sėkmingam įgūdžių taikymui ir mokymui klasėje.

Mokymai vyks 2019 m. vasario – gegužės mėnesiais.

Plačiau: www.emokykla.lt

01

 

 

   Šiandienos pokyčių pasaulyje būti pedagogu nėra lengva, todėl svarbu iškilus problemoms nelikti vieniems, o sutelkus pajėgas spręsti jas kartu. Vienai iš problemų, kurią gvildena jau kelerius metus rajono pedagogai, kurią spręsti ėmėsi rajono Lyderių laiko kūrybinė komanda, buvo skirta Žaslių pagrindinėje mokykloje spalio 30 dieną vykusi konferencija „Kaip padėti mokiniui siekti pažangos?“ Politikų, teoretikų bei praktikų susitikimas - pasitikrinimas, ar sugebėjome teisingai atpažinti tobulintiną rajone ugdymo(si) sritį, darančią įtaką mokinio pažangai, t.y. mokinio savarankiškumo ir atsakomybės skatinimą.
    Gausiai susirinkusius konferencijos dalyviams Žaslių pagrindinės mokyklos direktorė Asta Malakauskienė pristatė garbius svečius: ŠMM, VU, UPC, projekto „Lyderių laikas“,  Kaišiadorių savivaldybės atstovus. Po Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjo Romualdo Kubiako sveikinimo žodžių bei pritarimo pasirinktos problemos aktualumui dalyviams svarbu buvo išgirsti apie tai  lektorių nuomonę bei išsakyti savo.
    Nuotaikingai, bet kartu ir akademiškai apie tapsmo gera mokykla galimybę kalbėjo Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė, VU prof. habil dr. Vilija Targamadzė. Trumpas pedagogikos žinių patikrinimas (keletas blic klausimų) privertė suklusti auditoriją, prisiminti svarbiausias sąvokas: ugdymas(is), mokymas(is), humanistinės vertybės ir kt. Pristatydama Geros mokyklos koncepciją lektorė akcentavo jos skirtumus nuo šiandienos mokyklos, kur vis dar svarbiausi akademiniai pasiekimai. Geros mokyklos idėjos supratimas galėtų tapti postūmiu kurti mokyklą, kur svarbiausia yra asmenybės ūgtis, t.y. jos branda, pasiekimai ir pažanga, saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime, dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymas(is), subalansuotas kolektyvas, nuolat besimokantis, įgalinanti lyderystė ir vadyba, dinamiška, atvira ir funkcionali aplinka, palaikantys ir remiantys vietos bendruomenė ir steigėjas. Norinčioms atliepti Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžtą mokyklos misiją bendruomenėms reiktų, pasak profesorės Vilijos Targamadzės, „brėžti savo mokyklos žemėlapį ir kurti navigacinę sistemą“. Tai yra iššūkis, problema, kuri atveria daug galimybių mokykloms. Galbūt viena iš jų - grąžinti šypseną : į mokyklą?
    Apie tai, kas jau nuveikta kelyje į kiekvieno mokinio sėkmę ir kas dar planuojama nuveikti mūsų rajone, konferencijoje kalbėjo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, projekto LL3 kūrybinės komandos vadovė Edita Navickienė bei Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo šveitimo skyriaus vedėja, projekto LL3 kūrybinės komandos narė Kristina Rūta Dzeventlauskienė. Buvo primintas Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo 2015-2019 m. prioritetas: pagalbos mokiniui tobulinimas, atsižvelgiant į jo individualius gebėjimus ir poreikius, kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas. Pristatytas tyrimas, kurio metu buvo išsiaiškintas rajono mokytojų požiūris į mokinio pažangą, kas toje srityje svarbu, kodėl svarbu, su kokiomis problemomis susiduriama, kas neramina, kas džiugina,  kokios vertingos patirties turima.  Mokinio pažangos skatinimo, matavimo procesas rajone pajudėjo, skirtingose švietimo įstaigose - skirtingu greičiu. Tikimasi, kad projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos, kūrybinės komandos rengiamas pokyčių modelis leis pajudinti du kertinius akmenis, lemiančius mokinio pažangą: atsakomybės ir savarankiškumo ugdymas. Gal tai vienas iš kelių geros mokyklos link...
    LL3 kūrybinė komanda savarankiškumo bei atsakomybės ugdymo svarbą rajono švietimo įstaigose pagrindė stebėsenos duomenimis, išorės vertinimo, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, tačiau jai buvo labai svarbu sužinoti kolegų nuomonę apie tai, kas rodo mokinio atsakomybę ir savarankiškumą, ką turi daryti mokykla, kad vaikas taptų labiau atsakingas bei savarankiškas, ką turi daryti mokytojas, kad vaikas taptų labiau atsakingas bei savarankiškas. LL3 projekto komandos narių moderuojamų darbo grupių pristatytas  nuomones  4 talpiais žodžiais apibendrino LL3 komandos konsultantė Vida Kamenskienė: kalbėjimasis,  lūkesčiai, pažanga, tam skirtas laikas. Vertingos ir teisingos darbo grupių įžvalgos bus panaudotos kuriant rajono pokyčių modelį  „Nuo atsakomybės link savarankiškumo“.
    Apie mokinių pasiekimų vertinimo kaitos kryptis konferencijoje kalbėjo ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė. Pranešimo metu išgirdome atsakymus į daugelį mums rūpimų klausimų: kaip ŠMM planuoja padėti mokykloms siekti mokinio pažangos, kokie yra atlikti nacionalinio lygmens tyrimai  arba žinomi tarptautinio lygmens tyrimų duomenys apie tai,  kas daro didžiausią įtaką mokinio pažangai, kaip ugdyti mokinio atsakomybę ir savarankiškumą siekiant pažangos. Tikimės, kad ateityje turėsime galimybę išgirsti daugiau apie mokytojams aktualius lektorės I.Raudienės  paliestus klausimus: kaupiamasis vertinimas ir jo dėmenys, mokymasis, orientuotas į tris veikėjus: mokytoją, mokinį ir klasės draugus, bendrakūros procesas pamokoje, grįžtamojo ryšio efektyvumas, "slapto mokinio" metodas, motyvacijos dingimo priežastys ir kt. Ar galėtume kuriuo nors iš šitų kelių eiti link mokinio atsakomybės ir savarankiškumo?
    Konferenciją apibendrino Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė, Utenos švietimo centro direktorė, projekto Lyderių laikas 3 kūrybinės  komandos koordinatorė Vitalija Bujanauskienė. Intensyvus darbas, dalyvių įžvalgų bendrumas leidžia daryti išvadą, kad iš dalies pavyko atsakyti į klausimą, kaip padėti mokiniui siekti pažangos. O jeigu liko abejonių, pabandykime atsakymų paieškoti tądien lektorių primintuose senesniuose ar visiškai naujuose leidiniuose: J. A. Komenskio „Didžiojoje didaktikoje“, V.Targamazės straipsnyje „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?",  Carol S. Dweck knygoje „Tu gali. Atskleiskite savo galimybes“ ir kt. Kaip Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė sakė, tai buvo tik pirmasis LL3 renginys mūsų rajone, jų dar planuojama devyni. Prasmingo darbo ir naujų galimybių kalbėtis ir tartis rajono pedagogams bei LL3 kūrybinei komandai.
Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
projekto Lyderių laikas 3
kūrybinės  komandos narė
Gintarė Juzukonienė
 
    Jau dešimtus metus iš eilės ŠMPF organizuoja Kokybės konkursą, kuriame įvertinami sėkmingiausi ir naudingiausi projektai. Tai galimybė pasidžiaugti laimėjimais, apsvarstyti dar kartą darbo prasmę, veiklos rezultatus, numatyti tolimesnius tikslus.
    Žaslių pagrindinė mokykla pateikė vertinimui Erasmus+KA1 (mobilumo mokymosi tikslais) projektą „Mokomės ir mokome“, kuris buvo įgyvendintas 2015 m. Konkurso paraiškas vertino išorinė vertinimo komisija. Kaip ir visi komisijai vertinti pateikti projektai, mūsų projektas buvo įvertintas kaip įgyvendintas tinkamai, lėšos panaudotos skaidriai.
    Kokybės konkurso renginio, kuris vyko lapkričio 15 dieną Vilniuje, Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, metu Kokybės statulėlėmis buvo apdovanoti konkurso nugalėtojai. Šventės dalyviai klausė lektoriaus Dariaus Bagdžiūno paskaitos „Pasaulis pasikeitė. Kaip pasikeisti turime mes?“, vakarą įspūdinga muzikine programa papuošė „Naujų Idėjų Kamerinis Orkestras NIKO“, pokalbiai prie vaišių pratęsė prasmingus pokalbius apie ŠMPF teikiamas galimybes tiek mokykloms, tiek kitoms švietimo institucijoms.
    Džiaugiamės, galėdami dalyvauti ŠMPF administruojamuose projektuose švietimo srityje, tinkamai juos įgyvendinti, siekti jų kokybės.
    Kviečiame skaityti plačiau ir pasigrožėti renginio akimirkomis:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių ir rusų k. mokytoja Gintarė Juzukonienė
2016-11-18
 
   Sparti šiuolaikinio gyvenimo kaita keičia mokyklą, mokytojo vaidmenį. Mūsų mokyklos mokytojai suvokia, kad norint dirbti su Z karta reikia naujų gebėjimų ir kompetencijų – kritinio mąstymo, problemų sprendimo besikeičiančioje mokymo(si) erdvėje, efektyvaus ugdymo proceso valdymo bei organizavimo klasės aplinkoje, mokinių įgalinimo tiriamajai veiklai ir kitų. Apie būtinus pokyčius kalbama „Kokybiškai dirbančių mokyklų vertinimo modelio sukūrimo studijos galutinėje ataskaitoje (2012), kur nurodoma, jog „Į rezultatą orientuotas ugdymas pamažu transformuojamas į ugdymą, kuriame daug dėmesio skiriama mokymosi procesui, todėl vis mažiau dėmesio teikiama pažymiams ir įvertinimams. Akcentuojama mokymosi eiga, individuali pažanga ir pasiekimai, todėl mokymosi procesas tampa toks pat svarbus kaip ir mokymosi rezultatas.
Norėdami efektyviai mokyti naująją kartą, mokytojai turi keistis ir mokytis patys.
   Nauja kvalifikacijos kėlimo forma - mini mokymai, kurie skirti mokyklos komandai, buvo išbandyti Žaslių pagrindinėje mokykloje. Trijų dienų mokymuose „Efektyvi klasės vadyba“ dalyvavo daugiau nei pusė mokyklos pedagogų. Mokymai yra aktualūs, nes skirti praktiniams gebėjimams tobulinti: pažinti klasės bendruomenę, praktikuojant klausymosi, dialogo, kūrybinių dirbtuvių technologijas; kurti į mokinių ugdymosi kultūrą orientuotą saugią, turiningą, daugialypę, pasitikėjimo savimi skatinančią, saviraiškos, kūrybos džiaugsmą laiduojančią klasės aplinką; planuoti, organizuoti ugdymosi procesą, reflektuoti jo kokybę, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, mokinių poreikius, šeimos kultūrą; nustatyti, įvertinti bei įrodymais grįsti ugdymo kaitą bei pasiekimus; teikti profesionalią pagalbą, įgalinančią sėkmingai ugdytis skirtingų poreikių vaikus.
    Mokymus organizavome bendradarbiaudami su UPC: teikėme paraišką, laimėjome atranką, derinome laiką, mokymų programą. Mokymų metu lektoriai Valdemaras Šoblinskas ir Vaiva Juškienė aptarė pakitusius mokytojo ir klasės vadovo vaidmenis šiuolaikinėje mokykloje, skatino pažinti klasės (mokyklos) bendruomenę, siekti efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, supažindino su pasidalintosios lyderystės ir mediacijos teikiamomis galimybėmis spręsti klasės problemas, modeliavo ir vertino klasės veiklos efektyvumą. Pedagogus ypač sudomino mediacija, šis metodas yra naujas Lietuvoje, jeigu būtų galimybė, norėtume išmokti jį nuosekliai taikyti.
    Manome, kad mokyklos komandos mokymai turi daug pranašumų: mums neleidžia jaustis vienišiems priimant sprendimus klasėje, nors dažnai dirbdami esame fiziškai vieni su mokiniais. Mokydamiesi ir bendradarbiaudami mokymų metu puoselėjame tas pačias vertybes, išmokstame taikyti tuos pačius santykių modelius, nuostatas, priimam bendrus susitarimus, t.y. kuriame „žengiančią pirmyn“ (r.Kontautienė, 2010) mokyklos kultūrą. Jei mini mokymų konkursai bus skelbiami ateityje, būtinai pasinaudosime galimybe tobulėti kartu.
Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja Gintarė Juzukonienė
2015-01-21
 
 
 
PAMOKŲ LAIKAS
 
1. 8:00–8:45 val.
2. 8:55–9:40 val.
3. 9:50–10:35 val.
4. 11:05–11:50 val.
5. 12:10–12:55 val.
6. 13:05–13:50 val.
7. 14:00–14:45 val.
 
tamo

smism

aikos

nsa
 olw log

 

 


NAUDINGA INFORMACIJA 
Žaslių pagrindinę mokyklą kuruojančio policijos pareigūno kontaktai:
Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Egidijus Ulanavičius,
tel. nr. (8 346) 67 826, mob. 8 670 30 116, 
el. paštas egidijus.ulanavicius@policija.lt.
 
 
  
 
 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 94 svečiai ir narių nėra